Šira slika

Vera Šnajder – bosanskohercegovačka Marie Curie

Prva matematičarka u Bosni i Hercegovini, prva žena dekan fakulteta ne samo u BiH, već u bivšoj Jugoslaviji.

U mnogo čemu je bila prva. Prva matematičarka u Bosni i Hercegovini, prva žena dekan fakulteta ne samo u BiH, već u bivšoj Jugoslaviji. Znanje je stjecala u Beogradu i Parizu.

Učila je i radila na Sorboni te laboratorijama tek osnovanog  Instituta Henri Poincare. Tamo je objavila i naučni rad, prva s naših prostora. Stečeno znanje pružila je svojoj zemlji, vrativši se u Sarajevo.

Uprkos porodičnoj tragediji, požrtvovano se bori za uspjeh, ne samo svoj već i kolega i studenata. Ove godine, njoj u čast, osnovana je nagrada za izvanrednu studenticu prirodnih i tehničkih nauka.

Autorica emisije Azra Hadžić.

Izvor: Al Jazeera