Recite Al Jazeeri

Gabor Mate | Recite Al Jazeeri

Mađarsko-kanadski ljekar, autor i govornik za Al Jazeeru Balkans govorio je o kolektivnoj traumi – šta je potrebno uraditi kako bi se ljudi traumatizirani zbog ratova i nasilja konačno zaliječili.

Gabor Mate, mađarsko-kanadski ljekar, autor i govornik, širom svijeta poznat je kao jedan od vodećih stručnjaka u oblasti traume, ovisnosti, poremećaja pažnje i fizičkog obolijevanja koje je povezano s emocionalnim ožiljcima.

Za Al Jazeeru Balkans govorio je o kolektivnoj traumi – šta je potrebno uraditi kako bi se ljudi traumatizirani zbog ratova i nasilja konačno zaliječili, zašto se javlja muško nasilje prema ženama, zašto je femicid u porastu te šta su uzroci nasilja u školama i masovnih ubistava poput onog u beogradskoj školi Vladislav Ribnikar.

Izvor: Al Jazeera