Recite Al Jazeeri

Emilija Stojmenova Duh | Recite Al Jazeeri

Za Al Jazeeru govori ministrica za digitalnu transformaciju Slovenije, rođena u makedonskom gradu Vinica.

Emilija Stojmenova Duh, ministrica je za digitalnu transformaciju Slovenije. Rođena je u makedonskom gradu Vinica, a sa 16 godina je srednje obrazovanje nastavila u Sloveniju. Dodiplomski i poslediplomski studij završila je na Fakultetu za elektrotehniku, kompjuterske nauke i informatiku na Univerzitetu u Mariboru. Njezin rad u istraživanju i razvoju usmjeren je na korištenje novih digitalnih tehnologija za inovacije i razvoj gradova, sela i zajednica, digitalnih inovacija, ruralni razvoj i digitalnu transformaciju. Snažno se zalaže za povećanje broja studenata inženjerstva – posebno žena. Autorica je i koautorica niza znanstvenih i stručnih publikacija na temu digitalne transformacije.

Izvor: Al Jazeera