Recite Al Jazeeri

Helmuth Boeck | Recite Al Jazeeri

Helmuth Boeck za Al Jazeeru govori o globalnoj potrebi za stabilnim i ekološki prihvatljivim izvorima, te ponovnom interesu i investiranju u decenijama zanemarivanu nuklearnu energiju.

Profesor je na Atomskom institutu Tehnološkog univerziteta u Beču i stručnjak pri Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju.

Četrdeset godina je na čelu TRIGA-e, istraživačkog i jedinog funkcionalnog nuklearnog reaktora u Austriji.

Smatra da je najrazumniji način da čovječanstvo osigura buduće energetske potrebe kombinacija nuklearne i energije sunca, vjetra i vode.

Helmuth Boeck za Al Jazeeru govori o globalnoj potrebi za stabilnim i ekološki prihvatljivim izvorima, ponovnom interesu i investiranju u decenijama zanemarivanu nuklearnu energiju te pojašnjava dileme koje godinama prate njen razvoj.

Intervju vodi Hanan Nanić.

Izvor: Al Jazeera