Recite Al Jazeeri

Recite Al Jazeeri: Kunio Mikuriya, Svjetska carinska organizacija

Doktor Mikuriya je duže od četrnaest godina na čelu Svjetske carinske organizacije i njegov glavni cilj je promovisati globalne standarde koje će primjenjivati svih 185 nacionalnih carina u svijetu.

Generalni sekretar Svjetske carinske organizacije doktor Kunio Mikuriya u Skoplju je podržao digitalnu razmjenu podataka poslovne zajednice i carina u regiji, ali i globalno.

Očekuje se da će istovremena digitalna razmjena podataka i zajednička procjena rizika doprinijeti ubrzavanju trgovine i transporta na Zapadnom Balkanu.

Doktor Mikuriya je duže od četrnaest godina na čelu Svjetske carinske organizacije i njegov glavni cilj je promovisati globalne standarde koje će primjenjivati svih 185 nacionalnih carina u svijetu.

Njegova poruka je da granice ograničavaju komunikaciju, a carine jačaju veze pa su ključne za saradnju i razvoj ekonomije.

Kad je riječ o šest zemalja zapadnog Balkana, doktor Mikuriya kaže da se treba formirati lokalno tržište koje će se povezati s Evropskom unijom i ostalim velikim tržištima.

Izvor: Al Jazeera