Recite Al Jazeeri

Laura Lungarotti | Recite Al Jazeeri

Šefica misije Međunarodne organizacija za migracije u BiH govori o stanju migranata u toj zemlji, saradnji s lokalnim vlastima, novim trendovima u migraciji i mogućnostima unapređenja saradnje.

Laura Lungarotti, šefica misije Međunarodne organizacija za migracije u Bosni i Hercegovini, za Al Jazeeru govori o trenutnom stanju migranata u toj zemlji, saradnji s lokalnim vlastima, novim trendovima u migraciji i mogućnostima unapređenja saradnje IOM-a s institucijama u BiH.

Izvor: Al Jazeera