Recite Al Jazeeri

Dalia Mogahed | Recite Al Jazeeri

Dalia Mogahed je direktorica istraživanja na Američkom institutu za socijalnu politiku i razumijevanje, na kojem vodi istraživačke programe i programe liderstva.

Dalia Mogahed je direktorica istraživanja na Američkom institutu za socijalnu politiku i razumijevanje, na kojem vodi istraživačke programe i programe liderstva.

Bivša je izvršna direktorica Centra za muslimanske studije Gallup.

Predsjednik Barack Obama imenovao ju je među 25 članova Savjetodavnog vijeća za saradnju u oblasti vjere.

Koautorica je knjige Ko to govori u ime islama? Šta milijarda muslimana zaista misli? s Johnom Espositom, koja se smatra najvećom i najobuhvatnijom studijom o muslimanskom javnom mnijenju širom svijeta.

Česta je komentatorica u svjetskim medijima i na međunarodnim forumima.

Intervju vodio Harun Karčić.

Izvor: Al Jazeera