Recite Al Jazeeri

Fra Mirko Majdanžić: Predizborno vrijeme je zlobno vrijeme | Recite Al Jazeeri

Poručuje da nema sreće u BiH dokle god narodi jedni drugima budu određivali ko će ih predstavljati, a ima i svoje prijedloge za odabir članova Predsjedništva BiH.

Pripadnik je reda franjevaca koji su u Bosni i Hercegovini duže od 700 godina. Iako njegove riječi i poruke ne odgovaraju uvijek svima, ne susteže se reći ih.

Rođen je u Busovači, gdje se i školovao, a Teološki fakultet završio je u Sarajevu.

Službovao je u Zenici, Uskoplju, Sarajevu, Bugojnu, Varešu i Fojnici kao gvardijan Franjevačkog samostana Duha Svetoga, a trenutno je u župi Brestovsko.

Za Al Jazeeru odgovara na pitanja – ko je ugrožen u Bosni i Hercegovini, te kako sačuvati vjeru od politike. Poručuje da nema sreće u BiH dokle god narodi jedni drugima budu određivali ko će ih predstavljati, a ima i svoje prijedloge za odabir članova Predsjedništva BiH.

S fra Mirkom Majdandžićem razgovarala Azra Hadžić.

Izvor: Al Jazeera