Dužina videa 26 minutes 45 seconds
Iz programa Recite Al Jazeeri

Recite Al Jazeeri: Milan St. Protić

Govori o dešavanjima u Ukrajini i Putinovim namjerama. Razgovaramo i o poziciji Srbije i mogućim posljedicama neutralnog stava koji ova zemlja zagovara.

Historičar, bivši ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama, nekada je bio i gradonačelnik Beograda. Za Al Jazeeru govori o dešavanjima u Ukrajini i Putinovim namjerama. Razgovaramo i o poziciji Srbije i mogućim posljedicama neutralnog stava koji ova zemlja zagovara.

S Milanom St. Protićem u Beogradu razgovarala Ivana Momčilović-Odobašić.

Izvor: Al Jazeera