Recite Al Jazeeri

Paul Lowe | Recite Al Jazeeri

Kao fotoreporter svojim aparatom zabilježio je ključne trenutke koji su obilježili kraj prošlog stoljeća, poput pada Berlinskog zida, oslobađanja Nelsona Mandele, raspad Jugoslavije.

Kao fotoreporter svojim aparatom zabilježio je ključne trenutke koji su obilježili kraj prošlog stoljeća, poput pada Berlinskog zida, oslobađanja Nelsona Mandele, raspad Jugoslavije.

Njegove slike iz opkoljenog Sarajeva našle su se na naslovnicama mnogih svjetskih medija.

Za Al Jazeeru govori o karijeri, životu u opkoljenom Sarajevu, filozofiji fotografije konflikta, utjecaju tehnologije na percepciju rata u Ukrajni i položaju Bosne i Hercegovine danas.

Izvor: Al Jazeera