Recite Al Jazeeri

Recite Al Jazeeri: Mojmir Mrak

Za Al Jazeeru govori o zamkama politike niskih kamata, inflaciji, inicijativi Otvoreni Balkan i evropskoj perspektivi regiona.

O zamkama politike niskih kamata, inflaciji, inicijativi Otvoreni Balkan i evropskoj perspektivi regiona, za Al Jazeeru govori slovenački ekonomista Mojmir Mrak.

Profesor je međunarodnih finansija i ekonomske politike EU na ljubljanskom Ekonomskom fakultetu. Upozorava da će se Unija uskoro morati da vrati pravilima o ograničavanju deficita i javnog duga. Mojmir Mrak je bio i savjetnik slovenačke vlade za finansijska pitanja u vrijeme pridruživanja Evropskoj uniji, a kao dobar poznavalac prilika na zapadnom Balkanu znanje dijeli i sa vladama u regionu.

Razgovarao u Ljubljani, Gašper Lubej.

Izvor: Al Jazeera