Iz programa Recite Al Jazeeri

Recite Al Jazeeri: Fahri Musliu

Svjedok je svih bitnih događaja u odnosima Srba i Albanaca u posljednjih nekoliko decenija.

Svjedok je svih bitnih događaja u odnosima Srba i Albanaca u posljednjih nekoliko decenija.

Godinama je iz Beograda izvještavao za albanske ali i brojne svjetske medije.

Napisao je nekoliko knjiga za koje kaže da su dokument vremena iz perioda kada su Albanci i Srbi ratovali ali i knjigu o jugoslovenskom glumcu albanskog porijekla Bekimu Fehmiuu, koji je prvi probio Željeznu zavjesu između istoka i zapada u vrijeme Hladnog rata.

Za Al Jazeeru je govorio novinar Fahri Musliu.

Sa njim je u Beogradu razgovarao Zoran Kosanović.