Iz programa: Recite Al Jazeeri

Recite Al Jazeeri: Mike Ryan

COVID-19 je usmrtio hiljade, a zarazio više od pola miliona ljudi širom svijeta. Očekuje se da će taj broj rasti u narednim mjesecima. Svjetska zdravstvena organizacija je 11. marta proglasila pandemiju. Za mnoge je COVID-19 promijenio svijet onakav kakav znamo, od zatvaranja škola, do zatvaranja granica. Ograničenja su uvedena da bi se olakšali efekti pandemije. […]