Iz programa Recite Al Jazeeri

Recite Al Jazeeri: Phumzile Mlambo-Ngcuka

Karijeru je posvetila pitanjima ljudskih prava, jednakosti i rodne ravnopravnosti širom svijeta. Tvrdi da ravnopravnost spolova ne ovisi samo o ženama, već i o angažmanu muškaraca i dječaka u toj borbi. Razgovarali smo i o UN-ovim deklaracijama i njihovoj važnosti, o uklanjanju društvenih i kulturnih barijera koje sprečavaju žene da ostvare svoj potencijal. Pomoćnica je […]