Iz programa Recite Al Jazeeri

Recite Al Jazeeri: Radivoje Krulj

Govori o evanđelju, ali i o djetinjstvu u Mostaru, o porušenom Starom mostu, o tome zašto ga zovu pop-rock.

Radivoje Krulj je mostarski sveštenik. U grad na Neretvi stigao je prije više od deset godina. Zatekao je porušenu crkvu, a sada na službi okuplja vjernike i bori se za završetak obnove Saborne crkve.

Za emisiju Recite Al Jazeeri govori o evanđelju, ali i o djetinjstvu u Mostaru, o porušenom Starom mostu, o tome zašto ga zovu pop-rock.

S njim je razgovarala Ivana Momčilović-Odobašić.