Recite Al Jazeeri

O emisiji

Intervju “jedan na jedan” s regionalnim i svjetskim čelnicima, utjecajnim i alternativnim glasovima koji oblikuju naše vrijeme.


Istaknuti sadržaj

Više epizoda

Cijeli Sadržaj

O napetosti­ma između Ankare i Atine, mil­i­ta­rizaci­ji grčk­ih oto­ka i strateškoj važnos­ti Medit­er­ana, za Al Jazeeru gov­ori ad­mi­ral Alexan­dros Di­akopou­los.

Published On 08 Nov 2022

Izvršni di­rek­tor SP-a u Kataru 2022. gov­ori o kri­tika­ma s ko­ji­ma se zeml­ja suoči­la od do­bi­jan­ja or­ga­ni­zaci­je sv­jet­skog kupa u no­gome­tu.  

Published On 03 Nov 2022