Otkrivanje nepoznatog – Amazonija

Pleme Matses 1. dio | Otkrivanje nepoznatog – Amazonija

Je li moguće da i u 21. vijeku postoje ljudi koji žive sakriveni u dubinama prašuma? Donosimo vam priču o plemenu Matsés.
Izvor: Al Jazeera