Ostali dokumentarci


Istaknuti sadržaj

Više epizoda

Cijeli Sadržaj

Priča o svo­jim na­por­i­ma u bor­bi za mir, pre­gov­orima između Izetbe­gov­ića i Karadžića, otkri­va svo­ju ulogu u situaci­ji kada je bio kid­napo­van Izetbe­gov­ić i opisu­je iskust­vo kao sv­je­dok razaran­ja.

Published On 15 May 2021

Doku­men­tarni film ‘Re­spekt’ ekranizirana je priča sve­ga što pred­stavl­ja školu fud­bala RE­SPEKT – #Fud­balZaSve je nji­ho­va mis­i­ja – pusti­ti di­jete da bude di­jete.

Published On 19 Jan 2021