Opservatorij

Cijeli Sadržaj

U sistemu za praćenje su fotografije isključivo Palestinaca, svi njihovi lični i privatni podaci, te dodatne informacije o članovima njihovih porodica.

Published On 19 May 2023
Dužina videa 24 minutes 38 seconds

Rat, za koji su nas mnogi analitičari uvjeravali da se nikada neće desiti, ulazi u drugu godinu. Istovremeno se dešava i onaj informacijski. Sukobljene strane već godinu dana različito izvještavaju.

Published On 24 Feb 2023
Dužina videa 24 minutes 14 seconds

Kako su Pentagon i sigurnosne agencije vršili pritisak na Twitter te kreirali i regulirali sadržaj ove platforme.

Published On 27 Jan 2023
Dužina videa 24 minutes 20 seconds