Oni pobjeđuju

Dr. Aleksandra Barać | Oni pobjeđuju

Prema Stanfordovoj listi za 2023. ona je među dva posto najboljih svjetskih naučnika u naučnim publikacijama.

Prema Stanfordovoj listi za 2023. ona je među dva posto najboljih svjetskih naučnika u naučnim publikacijama. Za naučni rad dobila je više od 20 značajnih nagrada, a neke od njih su: Nagrada za naučna dostignuća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, nagrada “Žena u nauci”, koju dodjeljuju UNESCO, L'oreal i Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Nagrada za dostignuća u infektivnim bolestima, koju dodjeljuje Evropsko društvo za kliničku mikrobiologiju i infektivne bolesti, nagrada EAACI za mentorstvo, koju dodjeljuje Evropska akademija za alergologiju i kliničku imunologiju za postdoktorski studij na Univerzitetu Californije, Los Angeles. Prestižni svjetski naučni časopis Lancet u martu ove godine objavio je tekst o njoj kao “ekspertu mjeseca.” Trenutno radi na istraživanju nanočestica koje bi se mogle koristiti za antifungalne lijekove. Specijalista je infektologije na Klinici za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije, ima subspecijalizaciju kliničke farmakologije i farmakoterapije.

Za Al Jazeeru govori dr. Aleksandra Barać. Razgovarala Žana Kovačević.

Izvor: Al Jazeera