Oni pobjeđuju

O emisiji

Jači od profesionalnih i životnih izazova. Savladavaju lične i prepreke koje im postavlja društvo, te izlaze van okvira i kreiraju nove.


Istaknuti sadržaj

Više epizoda

Cijeli Sadržaj

Dugogodišn­ji izvršni di­rek­tor Izrael­skog film­skog fon­da za Al Jazeeru otkri­va tajne među­nar­o­dnog us­p­je­ha izrael­skih fil­mo­va up­rkos jez­ičkim i fi­nan­si­jskim prepreka­ma.

Published On 30 Aug 2022