Među nama

Zapadna Afrika: Vlastiti glas | Među nama

Al Jazeerin dopisnik iz Zapadne Afrike, Nicolas Haque, koji je odrastao kao manjina u Evropi i SAD-u, oduvijek se osjećao kao „drugi“.

Al Jazeerin dopisnik iz Zapadne Afrike, Nicolas Haque, koji je odrastao kao manjina u Evropi i SAD-u, oduvijek se osjećao kao „drugi“. No, objašnjava kako je pronašao vlastiti glas povezavši se sa reg
Izvor: Al Jazeera