Ljudi i moć

Ljudi i moć: Makedonija – Iza fasade

Mogu li rastuće etničke tenzije u Makedoniji dovesti do konflikta? Film „Makedonija – iza fasade“ bavi se situacijom u toj zemlji, kroz istraživanje i analizu trenutne političke i društvene stvarnosti.
Mogu li rastuće etničke tenzije u Makedoniji dovesti do konflikta?
Film „Makedonija – iza fasade“ bavi se situacijom u toj zemlji, kroz istraživanje i analizu trenutne političke i društvene stvarnosti.