Ljudi i moć


Istaknuti sadržaj

Više epizoda

Cijeli Sadržaj

Mogu li ras­tuće et­ničke ten­z­i­je u Make­doniji dovesti do kon­flik­ta? Film „Make­doni­ja – iza fasade“ bavi se situaci­jom u toj zemlji, kroz is­traži­van­je i anal­izu trenutne poli­tičke i društvene stvarnos­ti.

Published On 18 Mar 2015