Kontrasti života

Kako su Rusini dospjeli u Vojvodinu? | Kontrasti života

Kada je Vojvodina bila gotovo pusta, prije 300 godina, prve porodice Rusina naseljavane su na tom prostoru i od tada održavaju svoj jezik, kulturu i tradiciju.

Kada je Vojvodina bila gotovo pusta, prije 300 godina, prve porodice Rusina naseljavane su na tom prostoru i od tada održavaju svoj jezik, kulturu i tradiciju.

Sve ih je manje pa to postaje težak zadatak.

Izvor: Al Jazeera