Kontrasti života

Bošnjaci – katolici u Mađarskoj | Kontrasti života

Bošnjaci – katolici u Mađarskoj žive približno 350 godina. Očuvali su tradiciju, jezik i identitet. Posjetili smo ih u gradu Pečuhu i uvjerili se koliko su običaja sačuvali.
Izvor: Al Jazeera