Kontekst

Sky aplikacija i sudovi zemalja regije – je li relevantan dokaz? | Kontekst

Šta je Sky aplikacija, kako radi, šta je upitno i zašto se vodi polemika o zakonitosti takvih dokaza?

Evropski sud pravde krajem aprila donio je odluku o korištenju Sky aplikacije u sudskim postupcima. To je izazvalo veliku pažnju u zemljama regije, ali i širom Evrope. Sud je odbacio mogućnost korištenja informacija dobijenih sa šifrovanih aplikacija i SKY aplikacije kao dokaza u krivičnim sudskim postupcima, ako nisu potkrijepljeni drugim dokazima. U ovoj odluci se navodi da bi takvi dokazi mogli biti prihvaćeni jedino ako su u skladu s domaćim zakonodavstvom i pod uvjetom da je država obaviještena o presretanju komunikacije svojih građana.

Praćenjem šifrovanog komunikacionog alata EncroChat, koji masovno koriste organizovane kriminalne grupe, do juna 2023, uhapšeno je 6500 osoba širom svijeta. Procjena je da je za tri godine zaplijenjeno ili zamrznuto blizu 900 miliona eura stečenih kriminalnim aktivnostima, a samo u Belgiji je više od hiljadu osuđenih. Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore, gdje su već donesene i presude, saopćilo je kako se prepiske sa SKY komunikacije uzimaju kao zakonit dokaz. Šta je Sky aplikacija, kako radi, šta je upitno i zašto se vodi polemika o zakonitosti takvih dokaza, za Kontekst govore  Hadžib Salkić, sudski vještak kriminalistike i mobilnih telefona,

Vladica Babić, profesor bezbjednosnih nauka na katedri za Cyber kriminalitet na postdiplomskom studiju Sveučilišta u Mostaru i Veselin Radulović, advokat iz Podgorice.

 

Emisiju uredila i vodila Žana Kovačević

Izvor: Al Jazeera