Kontekst

Multipolarna dinamika u svjetskim političkim trendovima | Kontekst

Sve su glasniji pozivi za restrukturiranje i transformaciju UN-a, čija je uloga sve manje vidljiva, a zemlje svijeta formiraju neke nove blokove koji su donedavno bili izvan dosega.

O ulasku u novi svjetski poredak počelo se intenzivno govoriti od početka ruske agresije na Ukrajinu.

U više od godinu i po otad svjedočimo globalnim geopolitičkim promjenama, koje potvrđuju tu tezu. Sve su glasniji pozivi za restrukturiranje i transformaciju UN-a, čija je uloga sve manje vidljiva, a zemlje svijeta formiraju neke nove blokove koji su donedavno bili izvan dosega. Ta naglašena multipolarna dinamika postavlja vrlo ozbiljno pitanje: kako navigirati kroz dalekosežne promjene koje se odvijaju pred našim očima i spriječiti da poprime karakteristike haosa?

O momentumu stvorenom nakon što je BRICS najavio proširenje i de facto ulasku tog bloka kao potencijalno ozbiljnog igrača koji u ovoj fazi predstavlja približno polovinu svjetske populacije, novim vojno-političkim savezima u Aziji, regionalnim akterima koji stječu globalnu važnost, poput Turske i zaljevskih zemalja, mirenju Irana s arapskim zemljama i potencijalu Afrike da bude arena za odmjeravanje snaga velikih sila za Al Jazeeru govore Zorana Baković, novinarka i dopisnica slovenskog “Dela” iz Azije, Vuk Vuksanović, analitičar Beogradskog centra za bezbjednosnu politiku, i Mario Guvo iz Centra za javne politike i ekonomske analize.

Uredila i vodila: Hanan Nanić.

Izvor: Al Jazeera