Kontekst

Šta će kriminalizacija klevete donijeti novinarima, a šta građanima u BiH?

Izglasavanjem u Narodnoj skupštini Republike Srpske kleveta je nakon 20 godina ponovno uvedena u Krivični zakon tog entiteta.

Izglasavanjem u Narodnoj skupštini Republike Srpske kleveta je nakon 20 godina ponovno uvedena u Krivični zakon tog entiteta. Izmjene zakona, između ostalog, predviđaju da će se sa 500 do 3.000 eura kazniti krivična djela protiv časti i ugleda te kleveta.

Kazne su propisane u situacijama kad je kleveta iznesena u medijima, uključujući i društvene mreže ili na javnom skupu. Predlagač ističe da će zakon spriječiti širenje lažnih vijesti i jezik mržnje, dok novinarska zajednica smatra da je riječ o ozbiljnom kršenju slobode govora. Predstavnici međunarodne zajednice upozoravaju da će se ovim zakonom ugušiti nezavisni mediji i spriječiti svaka kritika vlasti.

Šta će taj zakon donijeti novinarskoj zajednici, a šta građanima BiH, za Kontekst govore: Ivana Korajlić, izvršna direktorica Transparency Internationala BiH; Maja Sever, predsjednica Evropske federacije novinara i Denis Džidić, izvršni direktor Balkanske istraživačke mreže (BIRN).

Emisiju uređuje i vodi Žana Kovačević.

Izvor: Al Jazeera