Kontekst

Doseg i uloga aktivizma u društvu | Kontekst

Koja je uloga mirovnog aktivizma u okviru procesa pomirenja i borbe protiv nacionalizma u regiji?

Koji je potencijal civilnog društva i aktivizma danas?

Koja je uloga mirovnog aktivizma u okviru procesa pomirenja i borbe protiv nacionalizma u regiji?

Kako se u nove društvene tokove i trendove, kada govorimo o aktivizmu, uklapaju mladi?

U Prištini je nedavno održana Konvencija o angažovanoj demokratiji.

Iz organizacije kažu da je cilj Konvencije intenziviranje procesa stvaranja solidarne zajednice širom regije. Nedavno održana konvencija dobra je prilika za razgovor o potrebama za aktivizmom, njegovim dosezima i obrisima platformi koje postoje u regiji, posebno kada govorimo o zajedničkim problemima – pomirenju, regionalnoj saradnji i borbi protiv nacionalizma.

Gosti Konteksta su:

  • Azra Berbić, aktivistica za ljudska prava,
  • Vedran Džihić, viši istraživač na Austrijskom institutu za međunarodnu politiku, i
  • Dejana Stošić, aktivistica iz Inicijative mladih za ljudska prava Srbije.

Emisiju uredila i vodila Hanan Nanić.

Izvor: Al Jazeera