Kontekst

Hoće li novinari zbog uvrede i klevete u zatvor? | Kontekst

Kada je riječ o kleveti, ona se prije 22 godine u Bosni i Hercegovini prestala tretirati kao krivično djelo, ali to se sada mijenja.

Medijska zajednica i predstavnici međunarodne zajednice oštro su se usprotivili izmjenama Krivičnog zakona bh. entiteta Republike Srpske, kojim se uvode nova krivična djela – protiv časti i ugleda, odnosno krivično djelo uvrede i klevete.

Entitetski ministar Miloš Bukejlović pojasnio je ranije da je uvreda, prema ovom nacrtu zakona, krivično djelo, pa se kaže: “Ko uvrijedi drugoga kazniće se novčanom kaznom od 2500 do 10.000 eura. Ako je to učinjeno putem štampe, radija, televizije ili drugih sredstava javnog informisanja, na javnom skupu ili na drugi način, zbog čega je uvreda postala dostupna većem broju ljudi, kazniće se kaznom od 5000 do 25.000 eura.”

Kada je riječ o kleveti, ona se prije 22 godine u Bosni i Hercegovini prestala tretirati kao krivično djelo, ali to se sada mijenja.

Hoće li ovaj zakon biti i usvojen te šta će donijeti medijima, ali i građanima za “Kontekst” govore:

– Maja Sever, predsjednica Evropske federacije novinara;

– Semir Mujkić, urednik BIRN-a u Bosni i Hercegovini;

– Siniša Vukelić, predsjednik Kluba novinara Banja Luka, glavni i odgovorni urednik portala “Capital.ba”.

Emisiju uredila i vodi Žana Kovačević.

Izvor: Al Jazeera