Kontekst

Zašto femicid nije posebno krivično djelo u zemljama regije? | Kontekst

Zašto vlasti tako sporo djeluju u sprečavanju nasilja nad ženama i djecom i u kažnjavanju nasilnika i ubica?

Statistika kaže da je 48% žena u Bosni i Hercegovini pretrpjelo seksualno i rodno zasnovano nasilje. Više od 80 posto slučajeva nasilja u porodici i intimnim vezama nikada se ne prijavi, a otprilike 70% istraga slučajeva prijavljenih nadležnim tužilaštvima bude obustavljeno. Podaci su slični i u ostalim zemljama regije iako su prije zemalja Evropske unije potpisale Istanbulsku konvenciju, koja je pravni okvir za zaštitu žena od svih oblika nasilja i diskriminacije.

Stručnjaci u ovom području upozoravaju da pravosudni sistemi u regiji ne prepoznaju rodno uvjetovano nasilje, a kazne za nasilje u porodici su simbolične. Sve češće nasilno ponašanje završava femicidom, a da kao takvo nije zakonski priznato.

Zašto vlasti tako sporo djeluju u sprečavanju nasilja nad ženama i djecom i u kažnjavanju nasilnika i ubica za “Kontekst” govore: Mubera Lemeš, menadžerica Sigurne kuće u Sarajevu, Tijana Kostić, advokatica, i Dunja Bonacci Skenderović, nezavisna konsultantica za suzbijanje nasilja nad ženama.

Emisiju vodi Adnan Rondić, uredila Žana Kovačević.

Izvor: Al Jazeera