Dužina videa 26 minutes 30 seconds
Iz programa Kontekst

Kontekst: Može li BiH do kandidatskog statusa za pristupanje EU-u?

Koliko je Bosna i Hercegovina blizu, a koliko daleko od dobijanja kandidatskog statusa za pristupanje Evropskoj uniji?

Koliko je Bosna i Hercegovina blizu, a koliko daleko od dobijanja kandidatskog statusa za pristupanje Evropskoj uniji?

Jesu li Ukrajina, Moldavija, pa i Gruzija bliže ispunjavaju uvjeta Unije nego zemlje zapadnog Balkana?

Kakav je odnos Srbije prema evropskim integracijama?

O evropskim perspektivama zemalja zapadnog Balkana i njihovom ispunjavanju zahtjeva Evropske unije u ‘Kontekstu’ govore:

  • Florian Bieber, koordinator Savjetodavne grupe za Balkan u evropskoj politici;
  • Naim Leo Beširi, direktor Instituta za evropske poslove;
  • Elvis Fejzić, profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Voditeljica je Jasmina Kos, a emisiju je uredio Dragan Stanimirović

Izvor: Al Jazeera