Iz programa Kontekst

Kontekst: Prelazak na plinovod Turski tok

Zbog čega je izmjena trase kojom će plin dolaziti u Bosnu i Hercegovinu pokrenula uzajamne optužbe kompanija iz lanca opskrbe energentom?

Zbog čega je izmjena trase kojom će plin dolaziti u Bosnu i Hercegovinu pokrenula uzajamne optužbe kompanija iz lanca opskrbe energentom?

Postoji li ekonomska opravdanost prelaska na Turski tok?

Hoće li ruski plinski projekti zemlje Balkana gurnuti u politički nepovoljan položaj?

Gosti Konteksta su:

  • Nihad Harbaš, stručnjak u oblasti energetike i konsultant za energetske politike u Bosni i Hercegovini, i
  • Branimir Vidmarović, geopolitički analitičar i saradnik Sveučilišta u Puli.
Izvor: Al Jazeera