Kontekst

Kontekst: Srbija 18 godina poslije Zorana Đinđića

Gdje su sada ideje koje je promovisao u svom političkom mandatu?

Srbija ga nije razumjela, za nju je bio stranac – ovako prijatelji i najbliži saradnici opisuju Zorana Đinđića, prvog postmiloševićevskog premijera. Dodaju i da je bio filozof, vizionar, reformator, energičan, preduzimljiv, operativan. Još jedan dan kada ga se svi sjećaju, ali da li ga zaista i pamte? Gdje je Srbija osamnaest godina nakon njegovog ubistva? Gdje su sada ideje koje je promovisao u svom političkom mandatu?

O ovome u Kontekstu govore njegovi najbliži saradnici Žarko Korać, Gordana Matković i novinarka Danica Vučenić.

Uredila i vodila Ivana Momčilović-Odobašić.

Izvor: Al Jazeera