Iz programa Kontekst

Stojanović: Istrajat ćemo na promjeni naziva ulica datih po sljedbenicima fašističkih režima

Na promjenama naziva ulica, trgova pa i samih gradova nije se stalo ni nakon kraja ratova.