Iz programa Kontekst

Prvi bojkot izbora od Miloševićevog vremena u Srbiji

Srbija sedmicu pred izbore – po čemu se ova kampanja razlikuje od prethodnih? Zašto su se pojedini opozicijski lideri odlučili za bojkot? Šta ako bojkot uspije – koju bi poruku vlastima poslali građani Srbije? O ovim temama za Kontekst govore: Vladimir Vuletić, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu i predsjednik Upravnog odbora RTS-a te Boban […]

Srbija sedmicu pred izbore – po čemu se ova kampanja razlikuje od prethodnih? Zašto su se pojedini opozicijski lideri odlučili za bojkot? Šta ako bojkot uspije – koju bi poruku vlastima poslali građani Srbije?

O ovim temama za Kontekst govore: Vladimir Vuletić, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu i predsjednik Upravnog odbora RTS-a te Boban Stojanović, politolog.

Emisiju vodi Ivana Momčilović-Odobašić, a uređuje Emil Sućeska.