Iz programa Kontekst

Kontekst: Slabljenje kupovne moći građana

Ima li razloga za optimizam ili će se obistiniti sumorne prognoze Svjetske banke?

Koliko će trajati oporavak ekonomija u zemljama regije od posljedica pandemije COVID-a 19?

Ima li razloga za optimizam ili će se obistiniti sumorne prognoze Svjetske banke?

Kakvi bi poremećaji mogli nastupiti na tržištu rada?