Iz programa Kontekst

Kontekst: Promjene potrošačkih navika

Nakon početne panike i opsade supermarketa situacija na tržištu maloprodaje u većini zemalja se postepeno stabilizuje. Ipak, restrikcije koje su vlade uvodile dodatno su ugrozile tradicionalnu trgovinu, koja podrazumijeva kontakt prodavača i kupca. Šta znatan rast internetske prodaje i finansijskih usluga znači za potrošača i kompanije, koliko regionalno potrošačko tržište prati globalne trendove i šta […]