Kontekst

Rajović: Dijete koje dugo sjedi zatvoreno pokazuje agresivnost i manjak tolerancije

U specijalnom izdanju Konteksta govorimo o tome kako djeci u izolaciji ponuditi najbolje od onoga što imamo.

Kako će izolacija utjecati na djecu i tinejdžere?

Na koji način roditelji mogu olakšati novonastalu situaciju?

Može li nagli prekid kontakata utjecati na socijalni razvoj djece u kasnijem periodu?

U specijalnom izdanju Konteksta govorimo o tome kako djeci u izolaciji ponuditi najbolje od onoga što imamo.

O ovoj temi na pitanja naših gledalaca odgovara Ranko Rajović, neuroendokrinolog i predsjednik Komiteta svjetske MENSE za darovitu djecu.

Voditelj je Jakov Avram, a urednik Emil Sućeska.