Iz programa Kontekst

Kontekst: Diplomatija – promocija zemalja ili ličnih interesa

Kakvi su efekti diplomatije zemalja regije u svijetu? Ko i kako kreira vanjsku politiku?