Kontekst

Kontekst: Šta plaćamo bankama

Jesu li cijene bankarskih usluga u zemljama regije dovoljno transparentne?

Kakve sve usluge plaćamo bankama kao njihovi korisnici?

Jesu li cijene bankarskih usluga u zemljama regije dovoljno transparentne?

Ko građane može zaštititi u slučajevima kada smatraju da su oštećeni? 

Vrhovni sud Hrvatske u septembru ove godine donio je presudu kojom je odbio revizije optuženih u predmetu tužioca Potrošača – Hrvatskog saveza udruga za zaštitu potrošača protiv osam domaćih banaka radi zaštite kolektivnih interesa i prava potrošača.

Dvije sedmice ranije Okružni sud u Banjoj Luci je donio prvu presudu kojom se od banke zahtijeva da korisniku vrati nezakonito naplaćene troškove za obradu kredita.

Kakav je značaj tih presuda za slične procese i uopće bankarske prakse u zemljama regije?

Šta plaćamo bankama? Koliko smo informisani, ali i zainteresovani kao njihovi klijenti?

Gosti Konteksta su:

– Dalibor Mrša, advokat;

– Dejan Gavrilović, predsjednik Udruženja bankarskih klijenata “Efektiva” i

– Damir Novotny, ekonomski analitičar.

Emisiju vodi Marina Riđić, a uređuje Dragan Stanimirović.