Kontekst

Kontekst: Kvaliteta gradnje u regiji

Poštuju li se principi projektovanja i građenja seizmički otpornih objekata?

Koliko je kvalitetna gradnja u regiji?

Poštuju li se principi projektovanja i građenja seizmički otpornih objekata?

Jesu li evropski standardi obavezujući i primjenjuju li se u ovoj oblasti?

O tome u Kontekstu govore:

– u Beogradu: Goran Rodić, potpredsjednik Privredne komore građevinske industrije Srbije,
– u Zagrebu: Petar Sesar, savjetnik direktora za konstrukcije Instituta IGH, i
– u Sarajevu: Mustafa Hrasnica, dekan Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

Voditeljica emisije je Marina Riđić, a urednik Emil Sućeska.