Iz programa Kontekst

Kontekst: Nematerijalna kulturna baština

Generalna skupština UNESCO-a je prije 15 godina usvojila Konvenciju o zaštiti nematerijalnog kulturnog naslijeđa. Ovaj vid kulture manifestira se kao usmena predaja, uključujući jezik kao sredstvo komunikacije nematerijalnog kulturnog naslijeđa, scenske umjetnosti, običaje, obrede i svečanosti, znanje i vještine vezani uz prirodu, te tradicionalne zanate. O tome kako se odnosimo i kako zaštititi nematerijalno kulturno […]