Iz programa Kontekst

Kontekst: Rat valuta

Međunarodni monetarni fond procjenjuje da se 62% svjetskih deviznih rezervi čuva u dolarima, euro čini 20% tih rezervi, a udjel juana i funte manji je od 5%. Danas se u svijetu 85% svih deviznih transakcija odvija preko dolara, a američka Uprava federalnih rezervi stalno je podržavala globalnu vodeću ulogu dolara i starala se o likvidnosti, […]