Kontekst

Kontekst: Bijela kuga u regiji

Porodična politika i rast nataliteta u fokusu su svih zemalja koje brinu o svojoj budućnosti. Porodiljske naknade, porezne olakšice – samo su neke od poticajnih mjera. Ipak, za konkretne pomake – potrebna je kvalitetna socijalna politika i stvaranje poticajnog okruženja, kao i ulaganje u djecu i mlade. O tome kako se nositi s problemom “bijele […]

Porodična politika i rast nataliteta u fokusu su svih zemalja koje brinu o svojoj budućnosti.

Porodiljske naknade, porezne olakšice – samo su neke od poticajnih mjera. Ipak, za konkretne pomake –

potrebna je kvalitetna socijalna politika i stvaranje poticajnog okruženja, kao i ulaganje u djecu i mlade.

O tome kako se nositi s problemom “bijele kuge” i kojim mjerama spriječiti trendove negativnog prirodnog prirasta u Kontekstu govore:

– u Zagrebu: Stjepan Šterc, demograf i docent na Prirodnoslovno-matematičkom fakultetu,

– u Beogradu: Gordana Plemić, predsjednica Udruge “Roditelj”, i

– u Sarajevu: Dejan Radmilović, stručnjak za populacijsku politiku.

Voditeljica je Jasmina Kos, a urednik Emil Sućeska.