Iz programa Kontekst

Kontekst: Bijela kuga u regiji

Porodična politika i rast nataliteta u fokusu su svih zemalja koje brinu o svojoj budućnosti. Porodiljske naknade, porezne olakšice – samo su neke od poticajnih mjera. Ipak, za konkretne pomake – potrebna je kvalitetna socijalna politika i stvaranje poticajnog okruženja, kao i ulaganje u djecu i mlade. O tome kako se nositi s problemom “bijele […]