Kontekst

Kontekst: Romski jezik u obrazovnom sistemu

Je li opravdan strah od nestanka romskog jezika? Zbog čega se ne može učiti u školama?

Je li opravdan strah od nestanka romskog jezika?
Zbog čega se ne može učiti u školama?
Obavezuju li potpisani međunarodni akti države regije na uvođenje romskog jezika u obrazovni sistem? g

Gosti su:

– u Beogradu Ljuan Koka, predsjednik Centra za edukaciju Roma i etničkih zajednica,

– u Zagrebu David Dragoljub Orlović, izvršni direktor Romskog nacionalnog vijeća, i

– u Sarajevu Dervo Sejdić, aktivista Romskog informativnog centra “Kali Sara”.

 

Voditelj je Saša Delić, a urednik Emil Sućeska.