Iz programa Kontekst

Kontekst: Zakon o visokom obrazovanju u Kantonu Sarajevo

Novi Zakon o visokom obrazovanju jučer je usvojen na Skupštini Kantona Sarajevo nakon što je nekoliko puta skidan s dnevnog reda zbog neusaglašavanja stavova Vlade Kantona Sarajevo i Senata Univerziteta u Sarajevu. Između ostalog, uvodi i trezorsko poslovanje na Univerzitetu u Sarajevu od 2019. godine. Dio profesora smatra da pojedine odredbe zakona vode ka ukidanju […]