Iz programa Kontekst

Kontekst: Prava djece na umjetnost

Kako podstaći mlade da se uključe u umjetnost? Imaju li svi jednaka prava na inkluziju? Kako se nositi s novim uzorima i kako obrazovni sistem prilagoditi “touchscreen generaciji”? U Kontekstu s našim gostima razgovaramo o tome kako podstaći mlade da se više zainteresuju za umjetnost: u Sarajevu muzikolog i PR Muzičkog informativnog centra Vladimir Andrle, […]