Iz programa Kontekst

Kontekst: Poruke svetih knjiga

Kojim to svetim riječima, u najsažetijem i najjasnijem obliku, muslimani i kršćani prenose poruku svoje vjere.

U vremenu čestog nerazumijevanja drugog i drugačijeg, svaki je obrnut primjer dragocjen.
Knjiga s nazivom One (Jedno) izazov je i poziv da se zajednički odgovori na složena religijska i svjetovna pitanja.
Autori su na deset tema ponudili deset stavaka, odnosno ajeta iz Kur'ana ili rečenica iz Biblije.
Kojim to svetim riječima, u najsažetijem i najjasnijem obliku, muslimani i kršćani prenose poruku svoje vjere.

Inicijatori i autori knjige su s nama – u Kontekstu:

– s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu Pavle Mijović,

– s Fakulteta islamskih nauka Muhamed Fazlović i

– Mirnes Kovač, novinar i politički analitičar.

Emisiju vodio Saša Ćeramilac, uredila Nejra Kozarić.